Demokracie – definice

Demokracie z řeckého δημος (demos), lid a κρατειν (kratein), vládnout je vláda lidu pomocí svobodně zvolených zastupitelů.

Výhody demokracie:
– zajišťování základních lidských práv a svobod
– demokracie s tržním hospodářstvím zaručuje občanům daleko vyšší životní úroveň, než totalitní systém s centrálně řízenou ekonomikou
– svoboda občanů (mohou se sdružovat do politických stran, hnutí, iniciovat petice, vyjadřovat nesouhlas s tím, co se jim nelíbí)
– všichni lidé jsou si rovni v zákonech, mají stejná práva chránit svůj život i majetek bez ohledu na barvu pleti, nebo náboženskou, či politickou příslušnost
– jednotlivé politické strany a spolky mezi sebou soutěží
– politické strany se navzájem kontrolují a proto vyjdou na povrch téměř všechny prohřešky politiků
– vládu tvoří poslanci zvolení většinou národa a tím by se mělo předejít nespokojenosti občanů

Nevýhody demokracie:
– nelze zcela zabránit nástupu totalitní strany
– do vysoké politiky se mohou dostat populisté (lidé, kteří slibují blahobyt svým vyvoleným nereálným způsobem)
– zaujmutí jednoznačného stanoviska před hrozícím nebezpečím (například před vypuknutím 2. světové války, ale i SSSR podcenil vznikající nebezpečí)

This entry was posted in Politika. Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
7,546 views