Hyperinflace a její příčiny

Hyperinflace je inflace dosahující, či překračující měsíčně míru 1000%.
Příčina hyperinflace:
V oběhu je větší hodnota peněz než je hodnota dostupných produktů. Trh reaguje zvyšováním cen a lidé pak zase chtějí více peněz a stát je nechá natisknout. Tak to jde stále dokola.

Po první světové válce v Německu hyperinflace přesahovala měsíčné i 30 000%.
Jako jednu z příčin hyperinflace v Německu se uvádí splácení reparací. Když peníze nebyly, tak se prostě natiskly, ale tím byl nastartován kolotoč, který skončil velmi tragicky.

Při hyperinflaci:
– měsíční růst indexu cen zboží, produktů, služeb je 1000 a více procent
– lidé přestávají důvěřovat měně, nastává chaos
– rozpadá se trh a ekonomické vazby ve státě
– narůstá výměnný obchod (produkt za produkt)

Jak se bránit hyperinflaci?
– včasná investice do majetku, který nepodléhá znehodnocení
– samovýroba potravin a energie (pole, les, chovná zvířata)
– směna produktů za produkty stejné hodnoty

Proč nedošlo v bývalém socialistickém Československu po roce 1948 k hyperinflaci, když byl u lidí přebytek peněz?
– přídělový systém
– měnová reforma 1953 znehodnotila peníze (úspory schopným)
– nebylo za co peníze utratit, v obchodech s průmyslovým zbožím většinou jen ležáky
– ceny a platy byly regulovány
– celkově nedostatek průmyslového zboží (v tržním hospodářství jsou většinou přebytky, je za co utrácet, v centrálně řízené ekonomice je téměř všeho nedostatek)
– na kvalitní zboží se stály i několikadenní fronty
– zboží ze západu později jen v prodejnách Tuzex (bylo nutno mít speciální peníze tzv. tuzexové poukázky – bony)

This entry was posted in Ekonomika. Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
6,121 views