Inflace – definice

Inflace je nárůst cen v ekonomice za určité období a tím snížení kupní síly peněz.
Vznik inflace
Pravděpodobně přebytek hodnoty peněz v oběhu a rychlejší růst hodnoty peněžních zásob než je hodnota produkce. Lidé se snadno dostanou k penězům, více utrácejí a obchodníci na to okamžitě reagují zvyšováním cen.
Naopak, (deflace) hlad po penězích nutí lidi skromnosti a trh na to reaguje zastavením růstu cen, či dokonce jejich snižováním (výrobce i obchodník bez prodeje = bez zisku se pokusí snížením cen zvýšit odbyt).

Měření míry inflace – příklady
– přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (procentní změna průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců)
– přírůstekm indexu spotřebitelských cen oproti stejnému měsíci minulého roku
– přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci

Pozitiva inflace:
mírná inflace: lidé jsou nuceni investovat peníze do něčeho rozumného a tím zabránit jejich znehodnocování
– centrální banka může upravovat úrokové sazby pro zmírnění recese

Negativa vyšší inflace:
– snížení hodnoty úspor
– neochota spořit a ukládat
– nejistota na trhu
– obavy z dalšího vývoje ekonomika
– menší příliv investic do ekonomiky, nebo i jejich zastavení
– může se projevit i nedostatek zboží na trhu (obchodníci čekají na stabilizaci, určité zboží je pro ně větší jistota, než kupa papírků, které rychle ztrácejí na hodnotě)

Míra inflace tento měsíc czso.cz/csu/redakce.nsf/i/inflace
Tabulka inflace ČR v jednotlivých letech czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace

Jak si spočítat inflaci osobní spotřeby?
– zaznamenat si ceny produktů a služeb, které potřebujete v daném měsíci
– porovnat s cenami stejného měsíce v minulém roce
– vypočítat procento nárůstu, nebo poklesu (deflace)

Z čeho vypočítat osobní spotřebu?
Můžete si udělat měsíční přehled dle skupin, kolik v dané kategorii utratíte a porovnat minulým rokem.
1. Potraviny a nealkoholické nápoje
2. Alkoholické nápoje a tabák
3. Odívání a obuv
4. Bydlení, voda, energie, paliva
5. Bytové vybavení, zař. domácnosti, opravy
6. Zdraví
7. Doprava
8. Pošty a telekomunikace
9. Rekreace a kultura
10. Vzdělávání
11. Stravování a ubytování
12. Ostatní zboží a služby

This entry was posted in Ekonomika. Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
11,811 views