Jak si vypočítat důchod – kalkulačky a informace

Odkaz na stránky – Výpočet a výplata důchodu

Na stránkách naleznete:

  • Výpočtový a vyměřovací základ
  • Rozhodné období
  • Redukce osobního vyměřovacího základu
  • Vyloučené doby
  • Výplata důchodu
  • Výplata důchodu v případech, kdy příjemcem důchodu je jiná osoba, než oprávněný
This entry was posted in Ekonomika. Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
838 views