Jaká energie je ekologická?

Lidé stále více uvažují zda získávání “ekologické” je opravdu ekologické.
Uveďme si pár příkladů získávání energie v současnosti a zjistíme, že každé nějak negativně ovlivňuje životní prostředí.

  • uhelné elektrárny – znečištění ovzduší, oxid uhličitý, těžba uhlí, změna krajiny, zástavba orné půdy
  • plynové elektrárny = znečištění ovzduší, oxid uhličitý, zástavba orné půdy
  • jaderné = jaderný odpad, možnost úniku radioaktivní látky, páry z chladících věží, zástavba orné půdy
  • větrné elektrárny = velká energetická náročnost při jejich výrobě, spotřeba barev na nátěry, náklady na údržbu , relativně malý výkon, nevyrábí bez větru, relativně vysoká hlučnost, zabíjí ptáky, hyzdí krajinu, její stín snižuje výnosy na polích, zpomalení rychlosti větru v nízkých výškách
  • solární elektrárny fotovoltaické = hyzdí krajinu, zabírají často úrodnou půdu, v noci nevyrábí elektřinu, jejich výroba i likvidace je energeticky/ekologicky náročná
  • solární termo elektrárny zrcadlové = zábor půdy, spalují hmyz i ptactvo, které se ocitne v místě koncentrace paprsků
  • termální vrty = ochlazování podzemních vrstev, možnost zemětřesení
  • přílivové / odlivové elektrárny = zpomalování otáčení Země
This entry was posted in Ekonomika and tagged , , , . Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
1,036 views