Minimální mzda 8500 korun druhá polovina roku 2013

Minimální hrubá mzda se má zvýšit z 8000 na 8500 korun českých.
Jelikož minimální mzda je v ČR v porovnání s okolními státy jedna z nejnižších, neměl by to být zásadní ekonomický problém a tento krok by mohl přispět k oživení ekonomiky a zvýšení kupní síly obyvatel s nejnižšími příjmy.

http://www.mpsv.cz/cs/13833

This entry was posted in Ekonomika. Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
1,320 views