Minimální sociální pojištění

Minimální záloha na sociální pojištění 2011

Minimální záloha na sociální pojištění 1 807 Kč, tedy 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy ve výši
24 740 Kč

Příklad výpočtu minimální zálohy na sociální pojištění:
29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy ve výši 24 740 Kč
1/4 z 24 740 Kč = 6 185 Kč
29,2 % z 6 185 Kč = 1 807 Kč

This entry was posted in Pojištění soc. zdrav. aj.. Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
1,423 views