Mohou povodně zvýšit ekonomický růst?

Povodně jsou ránou nejen pro občany, kterých se dotýkají přímo, ale i pro celou ekonomiku protože škody je nutné odstranit jak na obydlích, tak také na vodních zdrojích, silnicích, dálnicích, železničních tratích, ale na druhé straně se zvyšují investice a to může nastartovat i ekonomický růst země.

Jestliže například po lesním požáru přirozeně dochází k masivnímu omlazení a obnovení celého porostu, ale také k rychlému růstu, tak i živelné pohromy mohou napomoci ekonomice tím, že se mnohem více investuje, ale hlavně se investuje rozumněji – neutrácí se za hlouposti.
Lidé kteří pak obnovují například dům po požáru již udělají mnoho věcí jinak, aby k požáru již nedošlo a tím jsou investice rozumně využity.
Po povodních rovněž dochází k uvolnění finančních prostředků, které jsou většinou rozumně využity, jak na obnovu postižené oblasti, tak na opatření, která budou snižovat rizika pro oblast či jednotlivé objekty při povodni příští.
Toto vše tedy zvyšuje spotřebu, vytváří nová pracovní místa i pracovní postupy. Je to investice také i do budoucnosti a může pomoci při nastartování ekonomického růstu.

This entry was posted in Ekonomika. Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
970 views