Nejdůležitější druhy pojištění

Na pojištění se řada lidí ještě stále dívá s nedůvěrou do té doby, než že se dostanou do situace, kdy sami způsobí škodu jinému, nebo jim je škoda (újma) způsobena a dostanou se do vážných a neřešitelných nejen finančních problémů.

Zákonné pojištění:

  1. zákonné zdravotní pojištění osob dle zákona o zdravotním pojištění (pokud za Vás neplatí zaměstnavatel, či stát atd.)
  2. zákonné sociální pojištění osob dle zákona o sociálním pojištění (pokud za Vás neplatí zaměstnavatel, či stát atd.)
  3. zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla
  4. zákonné pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání zaměstnanců (pro zaměstnavatele)

Další důležitá pojištění (zajímejte se i daňové výhody pojištění)

This entry was posted in Ekonomika, Pojištění soc. zdrav. aj. and tagged . Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
688 views