Nepokoje v arabském světě

V arabském světě se nachází jedny z největších zásob černého zlata – ropy na světě. Přesto, že země Evropské unie se snaží nahradit určité procento této suroviny produkty rostlinného původu, přesto závislost na ropě a produktech z ní vyráběných je obrovská. Samozřejmě nepokoje a konflikty, které zasáhly arabský svět se musely odrazit na ceně ropy a ženou jí vzhůru, což většina lidí sleduje s obavami. Naši předkové však měli takové přísloví, které jim pomáhalo překonávat překážky “všechno špatné, k něčemu dobré”.
Určitě by se měl přehodnotit pohled na jadernou energetiku, dále je tu možnost budovat zdroje energie – elektřiny přímo tam, kde se energie spotřebovává a zabránit tak značným ztrátám, které vznikají transportem, tedy budovat lokální malé elektrárny pro obce, sídliště, firmy, či komplexy budov, které by zároveň budovy i vytápěly.
Od věci by nebylo konečně uvést do reality úsporný ekologický automobil, vždyť automobily se podílejí na spotřebě ropných produktů nejvíce.
Ale hlavně je třeba změnit myšlení lidí směrem ke skromnosti, protože skromnost je vlastně ekologické chování jedince a navíc nepřináší užitek jen přírodě, ale v konečném výsledku i jemu samotnému.

This entry was posted in Ekonomika. Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
1,166 views