Povodně a upouštění přehrad

Po povodních 2013 se vyrojilo mnoho dohadů o tom, zda byly přehrady dostatečně vypuštěny a zda bylo možno povodním zcela zabránit.
Přehrady na Vltavské kaskádě slouží primárně ne jako protipovodňová ochrana, ale jako zdroj vody pro fungování měst a také pro určitou splavnost řeky.
Předpověď povodňových srážek je velký problém, protože numerické předpovědi se provádí na základě získávaných dat a zkušeností. Zatímco u cyklony přicházející od západu lze již velmi přesně vypočítat množství srážek, u cyklony přicházející od jihu, východu, či severu není výpočet vůbec jednoduchý a to především proto, že tento postup cyklon není častým jevem, tedy není dostatek dat pro přesnější výpočet.

Jestliže je výpočet srážek u těchto cyklon složitý, pak je i složité rozhodnutí zda a kolik vody z přehrad vypustit.
Pokud by byly přehrady vypuštěny a cyklona by nedorazila až nad inkriminované území, mohlo by dojít k opačnému jevu a to nedostatku vody. Vypustit přehrady v květnu je velké riziko, protože pokud by srážky nepřišly a pak nastalo suché období, došlo by k opačnému efektu, tedy některá města bez pitné vody, nefungující čistírny odpadních vod i kanalizace, zákaz zalévání, zavlažování atd.

Z výše uvedeného je zřejmé, že vypouštění přehrad je krok vcelku velmi riskantní a co člověk to jiný názor. Po bitvě je každý generál, ale jak byste se rozhodovali Vy před takovými situacemi?

This entry was posted in Ekonomika and tagged . Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
1,160 views