Povodně a vyvlastnění majetku

Dle některých názorů by povodně napáchaly méně škody, pokud by mohla být uvedena v život protipovodňová opatření, zejména hráze, nebo odklonění vodních toků. Problém je v tom, že většinou část těchto úprav prochází po soukromých pozemcích a jejich vlastníci ne vždy chápou význam díla, nebo chtějí prodat pozemek za rekordní cenu.
Řešením by bylo, u takových staveb, mít možnost vyvlastnit pozemky těm, kteří do poslední chvíle se snaží získat maximální zisk.
Podívejme se však na PRO a PROTI vyvlastňování pozemků.
Pro:
– rychlý výkup pozemků
– rychlé zahájení stavby (hráze, valu, úpravy řečiště atd.)
– vyvlastnění by mohlo být na základě hlasování všech občanů, kteří vlastní pozemky, na kterých bude stavba provedena, pokud většina vlastníků bude pro provedení stavby na svých pozemcích, zbytek by se musel podřídit
– mohl by se vytvořit zákon o procentuální shodě (jestliže 99% lidí je ochotno si majetek chránit hrází, obětovat na to i své pozemky a 1% je proti, mělo by být umožněno, aby zvítězit zdravý rozum)

Proti vyvlastňování:
– možné podhodnocení ceny pozemků
– nákup pozemků za účelem spekulace a velkých zisků (vydírání) v rizikových oblastech
– i když dojde k vyvlastnění pozemků, nemusí se začít stavět (soudní spory, ochrana přírody apod.)
– každý občan si nakupuje pozemky dle svého přesvědčení většinou za účelem nějakého zisku, nese také i případná rizika, nikdo by neměl mít právo mu pozemek odebrat
– občané vědí, že žijí v oblasti, kde může dojít k rozlití řeky, mají právo volby, nikdo je nemůže nutit z těchto míst odejít, ale nesou i rizika

This entry was posted in Ekonomika and tagged . Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
1,089 views