Progresivní daň

Progresivní daň – čím vyšší je daňový základ, tím vyšší je procentuální sazba.
Z výše uvedeného vidíme, že se jedná o vyšší zdanění úspěšných občanů a nejde o nic progresivního, ba naopak.
Nevýhody progresivní daně:
– schopní nemohou tolik investovat a snadněji podlehnou zahraniční konkurenci, která je ve výhodě
– vyšší nezaměstnanost
– deformace trhu
– potlačení základního pravidla trhu
– demotivace být úspěšným
– nižší výběr daně
– zaostávání za ekonomikami, kde je daň rovná, nebo regresivní (čím je subjekt úspěšnější, tím platí menší daň)

Pokud ten, kdo vytváří hodnoty, je na tom platově stejně, jako ten kdo nevytváří nic (přijde si do práce přečíst jen denní tisk), nazýváme tento stav socialismem, nebo komunismem.
Je zřejmé, že takový systém demotivuje občany být úspěšnými a bohatými. Chudí občané = chudý stát.

This entry was posted in Daně, Ekonomika. Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
2,208 views