Ručitel půjčky rizika a nebezpečí

  • S ručením se neunáhlete, vše si nechte řádně projít hlavou.
  • Popřípadě se jděte poradit k právníkovi – dlužník nechť zaplatí sezení, ale ať není přítomen. Právníkovi předložte náležitosti týkající se ručení.
  • Pokud dlužníkovi nevěříte, řekněte mu že máte strach a že ručení odmítáte.
  • Zjistěte si zda dlužník bude schopen dluh splácet.
  • Snažte se vyjednat výhodné podmínky pro ručitele.
  • Sledujte bedlivě zda dlužník dluh splácí,

  • Pokud dlužník není schopen splácet dluh, je tato povinnost převedena na ručitele.
  • Pokud budete plnit závazek za dlužníka, vše si nechte potvrdit, uchovávejte složenky atd. – dluh pak můžete po dlužníkovi zpětně vymáhat.
  • Než začnete splácet dluh za dlužníka, vyhledejte odbornou právnickou pomoc (pokud i na Vás bude splácení dluhu příliš velké sousto).
This entry was posted in Bohatství a chudoba, Ekonomika and tagged , . Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
630 views