Unisex pojištění – rovnost žen a mužů

Ženy měly při sjednávání pojištění výhodnější sazby, muži platili mnohem více.
Nyní by mělo být vše jinak a obě pohlaví by si měla být rovna (v placení záloh za pojištění).

Proč dříve ženy platily méně za pojištění?
– ženy jsou mnohem zodpovědnější
– ženy méně riskují
– ženy včas jdou k lékaři a předcházejí tak především zhoubným onemocněním

Nevýhody rovnostářství
– demotivace (člověk zodpovědný se cítí trestán za to, že žije řádně)

Pojištění by mělo vychovávat člověka k tomu, aby o sebe dbal a odměnou za to pak je, že platí menší částky.

This entry was posted in Ekonomika. Bookmark the permalink.

comments powered by Disqus
1,033 views