Monthly Archives: August 2014

1,792 views

Sběrny výkup druhotných surovin a krádeže

Někteří lidé řeší svou ekonomickou situaci prodejem kovů do sběrny. To je správné, tento drahocenný odpad nepatří na skládky, ale měl by se recyklovat, protože náš stát tyto suroviny dováží a tím odchází nemalé peněžní prostředky mimo naši ekonomiku. Žel, … Continue reading

Posted in Ekonomika | Comments Off on Sběrny výkup druhotných surovin a krádeže
2,708 views

Kvóty a ekonomika

Kvóta stanovuje například kolik se čeho může maximálně vyrobit, dovézt, vyvézt. Kvóty se začínají uplatňovat nejen v ekonomice, ale i v jiných odvětvích, jako je školství, trh práce atd. Kvóty mají určité opodstatnění při válečném konfliktu, kdy je třeba zajistit … Continue reading

Posted in Ekonomika | Comments Off on Kvóty a ekonomika
17,424 views

Náklady a výdaje jaký je mezi nimi rozdíl?

Náklady a výdaje se často pletou, zkuste si u výdajů vždy připomenout, že vydáváte přímo z peněženky. Výdaje – je úbytek finančních prostředků. Koupili jste si rohlík a hned jej platíte, máte výdaj. Náklady – jsou vstupy spotřebované při produkci … Continue reading

Posted in Daně, Ekonomika, Účetnictví | Comments Off on Náklady a výdaje jaký je mezi nimi rozdíl?
11,842 views

Příjmy a výnosy jaký je mezi nimi rozdíl?

Zde se bude hodit jedno pořekadlo “Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše”. Příjem – příjmy – to je ten vrabec v hrsti. Dostali jste právě zaplaceno za produkt přímo do ruky, na účet? Tak to je příjem. Nebo … Continue reading

Posted in Daně, Ekonomika, Účetnictví | Comments Off on Příjmy a výnosy jaký je mezi nimi rozdíl?
1,949 views

Nespolehlivý plátce DPH

Nespolehlivý plátce DPH je osoba, která neodvádí DPH včas, nebo vůbec. Pokud nakupujete zboží od plátce DPH, ale ten je “nespolehlivý plátce DPH”, pak budete patrně muset zaplatit tuto daň za něj. Vyhnout se nákupu od nespolehlivých plátců DPH můžete … Continue reading

Posted in Daně, Ekonomika | Tagged , | Comments Off on Nespolehlivý plátce DPH
1,689 views

Jaká energie je ekologická?

Lidé stále více uvažují zda získávání “ekologické” je opravdu ekologické. Uveďme si pár příkladů získávání energie v současnosti a zjistíme, že každé nějak negativně ovlivňuje životní prostředí. uhelné elektrárny – znečištění ovzduší, oxid uhličitý, těžba uhlí, změna krajiny, zástavba orné … Continue reading

Posted in Ekonomika | Tagged , , , | Comments Off on Jaká energie je ekologická?
1,603 views

DPH mýty a skutečnost

Mýtus: Každý podnikatel je automaticky plátcem DPH Realita: Plátcem DPH se stáváte buď dobrovolně, nebo po překročení určité výše obratu, či v některých zvláštních případech. Mýtus: DPH platí prodávající Realita: DPH odvádí prodávající, ale pokud neudělá chybu, tak prodá výrobek … Continue reading

Posted in Daně, Ekonomika, Účetnictví | Tagged , | Comments Off on DPH mýty a skutečnost
1,848 views

Jednoduché a podvojné účetnictví

Jednoduché a podvojné účetnictví byli nahrazeny od 1. ledna 2004 novými termíny. Jednoduché účetnictví byl nahrazeno daňovou evidencí. Název je odvozen od záznamu účetních případů jen na jednom účtu. Sledují se jen výdaje a příjmy. Tedy kolik jsme skutečně přijali … Continue reading

Posted in Daně, Účetnictví | Comments Off on Jednoduché a podvojné účetnictví
2,072 views

Rovná daň

Rovná daň je zdanění jednotnou sazbou daně. Výhody rovné daně – zatěžuje méně ekonomiku než progresivní daň – jeví se jako spravedlivá – motivuje subjekty k vyšším ziskům Nevýhody rovné daně – méně úspěšní cítí sociální rozdíl a může docházet … Continue reading

Posted in Daně, Ekonomika | Leave a comment
5,324 views

Degresivní (regresivní) daň

Degresivní daň s rostoucím daňovým základem procentuální sazba klesá. Čím je subjekt, jedinec úspěšnější, tím má menší daňovou zátěž. Výhody regresivní daně – úspěšní jsou ve výhodě, mohou více ze zisku investovat a méně odvádět – pobízí podnikatele vydělávat, co … Continue reading

Posted in Daně, Ekonomika | Leave a comment