Monthly Archives: April 2015

1,407 views

Aktiva a pasiva v běžném životě

Pro lidi dnešní doby se zdá být velký problém rozeznat, co jim přináší zisk a co naopak je obírá o příjmy. Je třeba děti učit rozeznat aktiva a pasiva. Nejlépe rozeznáme aktiva a pasiva při dlouhodobé nemoci, kdy se nám … Continue reading

Posted in Bohatství a chudoba | Comments Off on Aktiva a pasiva v běžném životě
1,261 views

Franchising franšízing franchisor franchisant

Franchising franšízing – oprávnění použiti ochranné známky (značky), know-how, názvu, technologie za zprostředkované finanční služby franchisor – vlastník know-how, ochranné známky, technologie atd. franchisant – osoba, která podniká dle podmínek daných franchisorem, avšak nese většinu rizik spojených s tímto podnikáním … Continue reading

Posted in Ekonomika | Comments Off on Franchising franšízing franchisor franchisant