1,520 views

Jak výhodně směnit několik euro bankovek

Pokud Vám zbylo v peněžence několik euro bankovek s hodnotou ne vyšší než 100 euro (jednotlivá bankovka nesmí mít hodnotu vyšší než 100 euro), nakupte si za ně něco v supermarketu (Kaufland, OBI atd.).
Vrátí Vám bez problému v korunách a máte po starostech s hledáním místa, kde zaplatíte nejmenší poplatek za převod.

Posted in Ekonomika | Tagged | Comments Off on Jak výhodně směnit několik euro bankovek
1,691 views

Pokuta za stažené okénko u automobilu

Pokud opustíte automobil a necháte stažené okénko i v horkém tropickém dni, hrozí Vám pokuta.
Proč?
Zákon o provozu na pozemních komunikacích § 26, odst. 2
a v něm se zhruba píše, že:
Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba.

Možná namítnete “a co vozidla bez střechy, nebo motocykly?”

Protistrana Vám asi odpoví, že u vozidla se střechou jednoduchým zavřením okének a uzamčením dveří, prakticky znemožníte nenásilný vstup do vozidla a musíte to použit.

Posted in Ekonomika | Tagged | Comments Off on Pokuta za stažené okénko u automobilu
850 views

Pokuta za erozi půdy – odplavování ornice – humusu

Pokuta za špatné hospodaření s půdou – její odplavování a erozi může dosáhnout 4 000 euro, 1 000 000 korun v roce 2017.
Sedláci musí řešit nejeden problém. Hnojení chlévskou mrvou je možné jen v určité období v roce, jinak také hrozí sankce, ale chov skotu již není tak intenzivní, jako za minulého režimu, takže většina sklizně končí mimo farmu a není z čeho tvořit přírodní hnojivo.
Jak tedy vrátit uhlík zpět půdě, aby z ní nevznikla poušť?

 • Jestliže z polí sebereme – sklidíme ročně miliony tun uhlíku, je třeba toto množství zase poctivě vrátit zpět, abychom nemuseli spoléhat jen na chemikálie
 • Někteří sedláci na polích náchylných na odplavení půdy zakládají sady, pěstují rostliny, které lépe pokrývají – zpevňují povrch půdy, nebo aspoň zaorávají slámu po sklizni
 • Naši předci proti erozi půdy účinně používali mezí a půda, která byla splavena, odváželi zpět.
 • Meze byly většinou po vrstevnicích, takže kopce připomínaly terasy
 • Řeky byly plné meandrů a pravidelně na jaře při záplavách zúrodňovaly půdu humusem splaveným z okolních lesů – půda byla vlhčí, teploty vzduchu nižší

Naši předci vraceli uhlík zpět tak, že vše co z pole sklidili odvezli zpět na pole formou chlévské mrvy a kompostu.
Odplavení humusu z poli je velmi rychlé, ale jeho vytvoření trvá v přírodě tisíce let.
puda-se-meni-v-saharu-protoze-se-nehnoji-chlevskou-mrvou.jpg

//finance.okhelp.cz/uhlik-je-zakladni-hnojivo-aneb-proc-se-nase-pole-meni-v-poust/

Posted in Ekonomika | Tagged | Comments Off on Pokuta za erozi půdy – odplavování ornice – humusu
826 views

Kontokorent je vlastně půjčka?

Co je to kontokorent?
Můžete čerpat prostředky z účtu i do mínusu – tedy i v případě, že na účtu nemáte žádné peníze a máte tuto možnost k účtu sjednanou.

Výhody kontokorent služby

 • není třeba sjednávat půjčku
 • máte možnost mít hotovost i když jste momentálně bez prostředků
 • nemusíte dokládat, na co peníze využijete (ale záleží na pravidlech smlouvy)
 • většinou máte peníze ihned na účtu bez nutnosti zajištění
 • pokud jste řádný klient (dodržujete smlouvu s bankou) je zde možnost snížení úroku z kontokorentu
 • dluh se většinou automaticky uhradí z částky – částek, které Vám přicházejí na účet(číst smlouvu)
 • nemusíte čerpat celý nastavený limit, ale jen potřebnou částku a jen z ní platíte úrok (ale záleží na smlouvě)
 • často máte na splacení vypůjčené částky lhůtu až 1 rok (ale je to upřesněno ve smlouvě)

Nevýhody kontokorentu

 • je to půjčka, kterou musíte splatit a bude Vám zatěžovat rozpočet
 • úrok – jako každá půjčka je i výběr do mínusu zatížen úrokem a to kolem 10% (dle banky a produktu)
Posted in Ekonomika | Comments Off on Kontokorent je vlastně půjčka?
1,178 views

Jaká byla úmrtnost v středověku

Úmrtnost u kojenců ve středověku byla takové, že téměř každý druhý se nedožil jednoho roku.
U populace, která prošla všemi nástrahami až do dospělosti, byla pak průměrná délka života kolem 40 let.
Jen zhruba 10% obyvatel se pak dožilo 60 a více let.
Mor – morové epidemie měly na svědomí úmrtí 30% až 50% obyvatel v zasažené oblasti.
Nicméně porodnost byla tak vysoká, že byla schopna zacelit i tyto rány a zabránit vymření celých národů.
Avšak ti co přežili všechny nástrahy tehdejší života, byli v průměru odolnější než současná populace.

Jak tedy zlepšit zdravotní stav populace?
V budoucnu bude velmi důležité určit dle DNA, jak bude jedinec vypadat v dospělosti, ale nejen to.
Bude možné stále přesněji určit, jakými vadami, poruchami, nemocemi bude trpět a tím i jakou šanci bude mít na přežití a to i bez jeho početí, jen z DNA rodičů. Ale i v tom bude mít vždy poslední slovo příroda, protože nikdo nebude schopen přesně předpovědět, jaké nové nemoci (bakterie, viry) vzniknou v příštích letech a jestli je i tak pečlivě vybraný jedinec zvládne.

Posted in Bohatství a chudoba | Tagged | Comments Off on Jaká byla úmrtnost v středověku
1,232 views

Zdravotní nemocenské sociální důchodové pojištění odkazy na stránky a informace

Čísla účtů – Bankovní spojení – okresní správy ČSSZ:
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/

Na odkaze najdete i výši záloh pojištění OSVČ
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/nejcastejsi-dotazy/nejcastejsi-dotazy-osvc.htm#17

Zdravotní pojišťovny
https://www.firmy.cz/Banky-a-financni-sluzby/Pojistovaci-sluzby/Zdravotni-pojistovny/

Posted in Daně, Pojištění soc. zdrav. aj. | Tagged | Comments Off on Zdravotní nemocenské sociální důchodové pojištění odkazy na stránky a informace
1,375 views

Daňové přiznání pro Excel OpenOffice a návod na vyplnění

Databáze aktuálních daňových tiskopisů FINANČNÍ SPRÁVA
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

Funkční daňové přiznání fyzických osob pro Excel a OpenOffice bylo na níže uvedeném odkaze ke stažení
http://www.podnikatel.cz/formulare/danove-priznani-dan-z-prijmu-fyzickych-osob/

Nejlepší návod jak vyplnit daňové přiznání fyzických osob

Tiskopisy na ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ:
http://www.duchodove-pojisteni.eu/cz/tiskopisy/

Tiskopisy pro zdravotní pojišťovny:
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/danove-formulare/prehled-o-prijmech-a-vydajich-pro-zdravotni-pojistovnu/

Posted in Daně, Ekonomika | Comments Off on Daňové přiznání pro Excel OpenOffice a návod na vyplnění
1,222 views

Ručitel půjčky rizika a nebezpečí

 • S ručením se neunáhlete, vše si nechte řádně projít hlavou.
 • Popřípadě se jděte poradit k právníkovi – dlužník nechť zaplatí sezení, ale ať není přítomen. Právníkovi předložte náležitosti týkající se ručení.
 • Pokud dlužníkovi nevěříte, řekněte mu že máte strach a že ručení odmítáte.
 • Zjistěte si zda dlužník bude schopen dluh splácet.
 • Snažte se vyjednat výhodné podmínky pro ručitele.
 • Sledujte bedlivě zda dlužník dluh splácí,

 • Pokud dlužník není schopen splácet dluh, je tato povinnost převedena na ručitele.
 • Pokud budete plnit závazek za dlužníka, vše si nechte potvrdit, uchovávejte složenky atd. – dluh pak můžete po dlužníkovi zpětně vymáhat.
 • Než začnete splácet dluh za dlužníka, vyhledejte odbornou právnickou pomoc (pokud i na Vás bude splácení dluhu příliš velké sousto).
Posted in Bohatství a chudoba, Ekonomika | Tagged , | Comments Off on Ručitel půjčky rizika a nebezpečí
1,457 views

Zdravotní pojištění 2017

Od 1.1.2017 se zvyšuje platba zdravotního pojištění
OBZP – osoby bez zdanitelných příjmů
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná

Minimální platby:
OSVČ z 1823 korun zvýšení na 1906 korun
OBZP a minimálního pojistného zaměstnanců z 1337 korun zvýšení na 1485 korun

Pozor na změnu účtu kam odesíláte peníze. Informujte se na své zdravotní pojišťovně, pokud Vám již nezaslala nové číslo účtu u ČNB.

Za leden se platí následující měsíc a datum splatnosti je vždy osmého dne.
Splatnost označuje datum nebo čas, do kterého je plátce povinen uhradit svůj peněžitý závazek.

Posted in Daně, Ekonomika, Mzdy, Pojištění soc. zdrav. aj. | Comments Off on Zdravotní pojištění 2017
1,165 views

EET elektronická evidence tržeb – zajímavosti – odkazy

Zákon o evidenci tržeb

20 nejdůležitějších otázek k EET. Například… Co hrozí, když nezačnete evidovat včas?

Co je nutné k naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb

Průvodce elektronickou evidencí tržeb: Jak e-tržby fungují

Android EET pokladna
KASA FIK – pokladní systém EET

Posted in Daně, Ekonomika | Tagged | Comments Off on EET elektronická evidence tržeb – zajímavosti – odkazy