517 views

Pokuta za erozi půdy – odplavování ornice – humusu

Pokuta za špatné hospodaření s půdou – její odplavování a erozi může dosáhnout 4 000 euro, 1 000 000 korun v roce 2017.
Sedláci musí řešit nejeden problém. Hnojení chlévskou mrvou je možné jen v určité období v roce, jinak také hrozí sankce, ale chov skotu již není tak intenzivní, jako za minulého režimu, takže většina sklizně končí mimo farmu a není z čeho tvořit přírodní hnojivo.
Jak tedy vrátit uhlík zpět půdě, aby z ní nevznikla poušť?

 • Jestliže z polí sebereme – sklidíme ročně miliony tun uhlíku, je třeba toto množství zase poctivě vrátit zpět, abychom nemuseli spoléhat jen na chemikálie
 • Někteří sedláci na polích náchylných na odplavení půdy zakládají sady, pěstují rostliny, které lépe pokrývají – zpevňují povrch půdy, nebo aspoň zaorávají slámu po sklizni
 • Naši předci proti erozi půdy účinně používali mezí a půda, která byla splavena, odváželi zpět.
 • Meze byly většinou po vrstevnicích, takže kopce připomínaly terasy
 • Řeky byly plné meandrů a pravidelně na jaře při záplavách zúrodňovaly půdu humusem splaveným z okolních lesů – půda byla vlhčí, teploty vzduchu nižší

Naši předci vraceli uhlík zpět tak, že vše co z pole sklidili odvezli zpět na pole formou chlévské mrvy a kompostu.
Odplavení humusu z poli je velmi rychlé, ale jeho vytvoření trvá v přírodě tisíce let.
puda-se-meni-v-saharu-protoze-se-nehnoji-chlevskou-mrvou.jpg

//finance.okhelp.cz/uhlik-je-zakladni-hnojivo-aneb-proc-se-nase-pole-meni-v-poust/

Posted in Ekonomika | Tagged | Comments Off on Pokuta za erozi půdy – odplavování ornice – humusu
564 views

Kontokorent je vlastně půjčka?

Co je to kontokorent?
Můžete čerpat prostředky z účtu i do mínusu – tedy i v případě, že na účtu nemáte žádné peníze a máte tuto možnost k účtu sjednanou.

Výhody kontokorent služby

 • není třeba sjednávat půjčku
 • máte možnost mít hotovost i když jste momentálně bez prostředků
 • nemusíte dokládat, na co peníze využijete (ale záleží na pravidlech smlouvy)
 • většinou máte peníze ihned na účtu bez nutnosti zajištění
 • pokud jste řádný klient (dodržujete smlouvu s bankou) je zde možnost snížení úroku z kontokorentu
 • dluh se většinou automaticky uhradí z částky – částek, které Vám přicházejí na účet(číst smlouvu)
 • nemusíte čerpat celý nastavený limit, ale jen potřebnou částku a jen z ní platíte úrok (ale záleží na smlouvě)
 • často máte na splacení vypůjčené částky lhůtu až 1 rok (ale je to upřesněno ve smlouvě)

Nevýhody kontokorentu

 • je to půjčka, kterou musíte splatit a bude Vám zatěžovat rozpočet
 • úrok – jako každá půjčka je i výběr do mínusu zatížen úrokem a to kolem 10% (dle banky a produktu)
Posted in Ekonomika | Comments Off on Kontokorent je vlastně půjčka?
847 views

Jaká byla úmrtnost v středověku

Úmrtnost u kojenců ve středověku byla takové, že téměř každý druhý se nedožil jednoho roku.
U populace, která prošla všemi nástrahami až do dospělosti, byla pak průměrná délka života kolem 40 let.
Jen zhruba 10% obyvatel se pak dožilo 60 a více let.
Mor – morové epidemie měly na svědomí úmrtí 30% až 50% obyvatel v zasažené oblasti.
Nicméně porodnost byla tak vysoká, že byla schopna zacelit i tyto rány a zabránit vymření celých národů.
Avšak ti co přežili všechny nástrahy tehdejší života, byli v průměru odolnější než současná populace.

Jak tedy zlepšit zdravotní stav populace?
V budoucnu bude velmi důležité určit dle DNA, jak bude jedinec vypadat v dospělosti, ale nejen to.
Bude možné stále přesněji určit, jakými vadami, poruchami, nemocemi bude trpět a tím i jakou šanci bude mít na přežití a to i bez jeho početí, jen z DNA rodičů. Ale i v tom bude mít vždy poslední slovo příroda, protože nikdo nebude schopen přesně předpovědět, jaké nové nemoci (bakterie, viry) vzniknou v příštích letech a jestli je i tak pečlivě vybraný jedinec zvládne.

Posted in Bohatství a chudoba | Tagged | Comments Off on Jaká byla úmrtnost v středověku
889 views

Zdravotní nemocenské sociální důchodové pojištění odkazy na stránky a informace

Čísla účtů – Bankovní spojení – okresní správy ČSSZ:
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/

Na odkaze najdete i výši záloh pojištění OSVČ
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/nejcastejsi-dotazy/nejcastejsi-dotazy-osvc.htm#17

Zdravotní pojišťovny
https://www.firmy.cz/Banky-a-financni-sluzby/Pojistovaci-sluzby/Zdravotni-pojistovny/

Posted in Daně, Pojištění soc. zdrav. aj. | Tagged | Comments Off on Zdravotní nemocenské sociální důchodové pojištění odkazy na stránky a informace
1,136 views

Daňové přiznání pro Excel OpenOffice a návod na vyplnění

Databáze aktuálních daňových tiskopisů FINANČNÍ SPRÁVA
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

Funkční daňové přiznání fyzických osob pro Excel a OpenOffice bylo na níže uvedeném odkaze ke stažení
http://www.podnikatel.cz/formulare/danove-priznani-dan-z-prijmu-fyzickych-osob/

Nejlepší návod jak vyplnit daňové přiznání fyzických osob

Tiskopisy na ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ:
http://www.duchodove-pojisteni.eu/cz/tiskopisy/

Tiskopisy pro zdravotní pojišťovny:
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/danove-formulare/prehled-o-prijmech-a-vydajich-pro-zdravotni-pojistovnu/

Posted in Daně, Ekonomika | Comments Off on Daňové přiznání pro Excel OpenOffice a návod na vyplnění
924 views

Ručitel půjčky rizika a nebezpečí

 • S ručením se neunáhlete, vše si nechte řádně projít hlavou.
 • Popřípadě se jděte poradit k právníkovi – dlužník nechť zaplatí sezení, ale ať není přítomen. Právníkovi předložte náležitosti týkající se ručení.
 • Pokud dlužníkovi nevěříte, řekněte mu že máte strach a že ručení odmítáte.
 • Zjistěte si zda dlužník bude schopen dluh splácet.
 • Snažte se vyjednat výhodné podmínky pro ručitele.
 • Sledujte bedlivě zda dlužník dluh splácí,

 • Pokud dlužník není schopen splácet dluh, je tato povinnost převedena na ručitele.
 • Pokud budete plnit závazek za dlužníka, vše si nechte potvrdit, uchovávejte složenky atd. – dluh pak můžete po dlužníkovi zpětně vymáhat.
 • Než začnete splácet dluh za dlužníka, vyhledejte odbornou právnickou pomoc (pokud i na Vás bude splácení dluhu příliš velké sousto).
Posted in Bohatství a chudoba, Ekonomika | Tagged , | Comments Off on Ručitel půjčky rizika a nebezpečí
1,108 views

Zdravotní pojištění 2017

Od 1.1.2017 se zvyšuje platba zdravotního pojištění
OBZP – osoby bez zdanitelných příjmů
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná

Minimální platby:
OSVČ z 1823 korun zvýšení na 1906 korun
OBZP a minimálního pojistného zaměstnanců z 1337 korun zvýšení na 1485 korun

Pozor na změnu účtu kam odesíláte peníze. Informujte se na své zdravotní pojišťovně, pokud Vám již nezaslala nové číslo účtu u ČNB.

Za leden se platí následující měsíc a datum splatnosti je vždy osmého dne.
Splatnost označuje datum nebo čas, do kterého je plátce povinen uhradit svůj peněžitý závazek.

Posted in Daně, Ekonomika, Mzdy, Pojištění soc. zdrav. aj. | Comments Off on Zdravotní pojištění 2017
843 views

EET elektronická evidence tržeb – zajímavosti – odkazy

Zákon o evidenci tržeb

20 nejdůležitějších otázek k EET. Například… Co hrozí, když nezačnete evidovat včas?

Co je nutné k naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb

Průvodce elektronickou evidencí tržeb: Jak e-tržby fungují

Android EET pokladna
KASA FIK – pokladní systém EET

Posted in Daně, Ekonomika | Tagged | Comments Off on EET elektronická evidence tržeb – zajímavosti – odkazy
989 views

Nejdůležitější druhy pojištění

Na pojištění se řada lidí ještě stále dívá s nedůvěrou do té doby, než že se dostanou do situace, kdy sami způsobí škodu jinému, nebo jim je škoda (újma) způsobena a dostanou se do vážných a neřešitelných nejen finančních problémů.

Zákonné pojištění:

 1. zákonné zdravotní pojištění osob dle zákona o zdravotním pojištění (pokud za Vás neplatí zaměstnavatel, či stát atd.)
 2. zákonné sociální pojištění osob dle zákona o sociálním pojištění (pokud za Vás neplatí zaměstnavatel, či stát atd.)
 3. zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla
 4. zákonné pojištění pracovních úrazů a nemoci z povolání zaměstnanců (pro zaměstnavatele)

Další důležitá pojištění (zajímejte se i daňové výhody pojištění)

Posted in Ekonomika, Pojištění soc. zdrav. aj. | Tagged | Comments Off on Nejdůležitější druhy pojištění
1,004 views

Pokousání kousnutí psem pokuta

Za pokousání psem hrozí majiteli pokuta v řádu desetitisíců korun (tisíců eur).
Velmi záleží na tom, jak se zachová zraněná osoba, zda zranění nahlásí.
Pokud poškozená osoba zranění nahlásí, pak majitel psa (který škodu způsobil) bude muset počítat i s dalšími (mnohdy vysokými) výdaji.

Pojištění
Aby Vás tato událost nepřipravila o střechu nad hlavou, zvažte zavčas Pojištění odpovědnosti na škody způsobené vaším domácím mazlíčkem (tedy nejen psem) jiné osobě

Protože pojišťovny budou pravděpodobně vyžadovat to, že zvíře musí být označeno mikročipem či tetováním, dbejte proto na tuto důležitou podmínku hned při zakoupení domácího mazlíčka – zvířete.

Ať jste postižení, nebo majitelé psa, který škodu způsobil, jedná se o značné částky, proto se raději obraťte zavčas na právníka a ten Vám kvalifikovaně poradí – pomůže, jak celou situaci řešit.

Posted in Ekonomika, Hobby a kutilství | Tagged , , | Comments Off on Pokousání kousnutí psem pokuta